دانشگاه غیرانتفاعی جاوید جیرفت

اخبار و اطلاعات و رویدادهای دانشگاه

مرکز آموزش عالی جاوید جیرفت

نشانی: استان کرمان، شهرستان جیرفت، مابین چهار راه جهاد قدیم و چهار راه مهمان پذیر، خیابان آزادی، کوچه آزادی ۰۴، دانشگاه جاوید     تلفن: ۲۴۱۵۵۸۵(۳۴۸)۹۸+     نمابر: ۲۴۱۳۴۴۹(۳۴۸)۹۸+

دانشگاه (موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی ) جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت جاوید جیرفت

مدیریت : جناب آقای دکتر هادی پورجاوید پورجاوید پورجاوید پورجاوید پورجاوید پورجاوید پورجاوید پورجاوید


University Of Javid, Azadi Ave., Azadi Alley, No.4
P.C: 7861845117
P.O.Box: 78615551
Jiroft
Kerman
Iran
javid jiroft javid jiroft javid jiroft javid jiroft javid jiroft javid jiroft javid jiroft

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:1  توسط دانشجویان دانشگاه جاوید جیرفت  |